RIVER PRESIDENT SUITE 1
ห้องพักบรรยากาศสบาย อยู่ชั้นสอง 
2 เตียงใหญ่ ห้องนอนแยกสัดส่วนกับ 
ห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นใหญ่ กว้าง สบาย สามารถเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง 180 องศา
RIVER EXECUTIVE 5
ห้องไม้สักขนาตใหญ่ อยู่ชั้นล่าง ห้องมี 1 เตียงไหญ่ โชฟานั่งเล่น พร้อมโต๊ะทำงาน วิวติดริมแม่น้ำ 180 องศา ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
RIVER EXECUTIVE 2
ห้อง 1 เตียงใหญ่ ห้องนอนแยกสัดส่วน กับห้องนั่งเล่น ห้อง นั่งเล่นใหญ่ กว้างขวาง มีโซฟาขนาดใหญ่ และชิงช้านั่งเล่น สามารถเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง 180 องศา
RIVER EXECUTIVE 6
ห้องวิวแม่น้ำ 1 เตียงใหญ่ กับห้องนั่งเล่น นั่งเล่นใหญ่ กว้างขวาง มีโซฟาขนาดใหญ่ และชิงช้านั่งเล่น สามารถเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง
RIVER EXECUTIVE 3
ห้องไม้ส้กขนาดใหญ่ อยู่ชั้นสอง 
เป็นส่วนตัว สงบสบาย ภายในห้องมี 1 เตียงใหญ่ โชฟานั่งเล่น มีระเบียงนั่งเล่น ริมแม่น้ำ มีโต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนตัว และชิงช้านั่งเล่น
RIVER EXECUTIVE 7
ห้องวิวแม่น้ำ 1 เตียงใหญ่ อยู่ชั้นสอง 
สงบสบาย มีระเบียงนั่งเล่น ริมน้ำชมวิว มีโต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนตัว และชิงช้านั่งเล่นริมแม่น้ำบางปะกง
RIVER EXECUTIVE 4
ห้องไม้สักขนาดใหญ่ อยู่ชั้นล่าง ภายในห้องมี 1 เตียงใหญ่ โชฟานั่งเล่น
มีระเบียงนั่งเล่นชมริมน้ำ วิวกว้างขวาง มีโต๊ะรับประทานอาหารได้มากถึง 10 ท่าน โซฟาชิงช้าให้ท่านได้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
GARDEN BOAT EXECUTIVE
ห้องบนเรือขนาด 1 เตียงใหญ่ แบบส่วนตัว
กว้างวาง มีโซฟาขนาดใหญ่ ชิงช้านั่งเล่น พังงาเรือ
โต๊ะรับประทานอาหาร ให้บรรยากาศเหมือนได้
พักผ่อนอยู่บนเรือ
RIVER PRESIDENT SUITE 1
ห้องพักบรรยากาศสบาย อยู่ชั้นสอง 
2 เตียงใหญ่ ห้องนอนแยกสัดส่วนกับ 
ห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นใหญ่ กว้าง สบาย สามารถเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง 180 องศา
RIVER EXECUTIVE 2
ห้อง 1 เตียงใหญ่ ห้องนอนแยกสัดส่วน กับห้องนั่งเล่น ห้อง นั่งเล่นใหญ่ กว้างขวาง มีโซฟาขนาดใหญ่ และชิงช้านั่งเล่น สามารถเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง 180 องศา
RIVER EXECUTIVE 3
ห้องไม้ส้กขนาดใหญ่ อยู่ชั้นสอง 
เป็นส่วนตัว สงบสบาย ภายในห้องมี 1 เตียงใหญ่ โชฟานั่งเล่น มีระเบียงนั่งเล่น ริมแม่น้ำ มีโต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนตัว และชิงช้านั่งเล่น
RIVER EXECUTIVE 4
ห้องไม้สักขนาดใหญ่ อยู่ชั้นล่าง ภายในห้องมี 1 เตียงใหญ่ โชฟานั่งเล่น
มีระเบียงนั่งเล่นชมริมน้ำ วิวกว้างขวาง มีโต๊ะรับประทานอาหารได้มากถึง 10 ท่าน โซฟาชิงช้าให้ท่านได้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
RIVER EXECUTIVE 5
ห้องไม้สักขนาตใหญ่ อยู่ชั้นล่าง ห้องมี 1 เตียงไหญ่ โชฟานั่งเล่น พร้อมโต๊ะทำงาน วิวติดริมแม่น้ำ 180 องศา ให้ท่านได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
RIVER EXECUTIVE 6
ห้องวิวแม่น้ำ 1 เตียงใหญ่ กับห้องนั่งเล่น นั่งเล่นใหญ่ กว้างขวาง มีโซฟาขนาดใหญ่ และชิงช้านั่งเล่น สามารถเห็นวิวแม่น้ำบางปะกง
RIVER EXECUTIVE 7
ห้องวิวแม่น้ำ 1 เตียงใหญ่ อยู่ชั้นสอง 
สงบสบาย มีระเบียงนั่งเล่น ริมน้ำชมวิว มีโต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนตัว และชิงช้านั่งเล่นริมแม่น้ำบางปะกง
GARDEN BOAT EXECUTIVE
ห้องบนเรือขนาด 1 เตียงใหญ่ แบบส่วนตัว
กว้างวาง มีโซฟาขนาดใหญ่ ชิงช้านั่งเล่น พังงาเรือ
โต๊ะรับประทานอาหาร ให้บรรยากาศเหมือนได้
พักผ่อนอยู่บนเรือ